Posiadacze nieruchomości które nie mają uregulowanego


Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na swojej nieruchomości obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinka drzew kraków 2022 wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinania drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Radosz
    Dodany: 2022-03-10

    Zwykle na brzasku czerwca zjeżdżali do nas na lato

Copyright © 2019 Gry-do-pobrania.pl